Τρίτη, 3 Αυγούστου 2010

ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΜΕ...ΤΗΝ ΕΥΧΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ!!

«ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ ναι, δυσκολότερα όχι» θα μπορούν να προχωρούν οι εργοδότες σε αθρόες απολύσεις εργαζομένων. Με τη δημοσίευση του ασφαλιστικού νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι επιχειρήσεις θα έχουν στη διάθεσή τους όλα τα «δώρα» του μνημονίου, δηλαδή:

*Τις μειωμένες κατά 50% αποζημιώσεις σε περίπτωση που ο εργαζόμενος ειδοποιηθεί έως και έξι μήνες νωρίτερα. Με βάση τον νέο νόμο, η προειδοποίηση από τον εργοδότη δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες και αυτό για εργαζόμενους που έχουν συμπληρώσει από 21 χρόνια και πάνω στον ίδιο εργοδότη.
*Τη δυνατότητα καταβολής των αποζημιώσεων απόλυσης σε διμηνιαίες δόσεις. Με την κοινοποίηση της απόλυσης ο εργοδότης οφείλει να πληρώσει μόνο δύο μισθούς αποζημίωσης ενώ μέχρι τώρα όφειλε να καταβάλει ολόκληρο το ποσό. Για την υπόλοιπη αποζημίωση, ο εργαζόμενος υποχρεούται διά νόμου σε ευκολίες πληρωμής, καθώς θα εισπράττει τα οφειλόμενα σε διμηνιαίες δόσεις, καθεμιά από τις οποίες δεν μπορεί να υπερβεί τους δύο μισθούς.
Το όριο
*Τα «ξεχειλωμένα» όρια στις επιτρεπόμενες απολύσεις. Το επιτρεπόμενο όριο για τις επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 150 εργαζομένους ανεβαίνει στο 5%, αρκεί αυτό το ποσοστό να μην αντιστοιχεί σε περισσότερους από τριάντα εργαζομένους ανά μήνα.
Από το συνδυασμό των τριών μέτρων, διασώζονται ουσιαστικά μόνο όσοι έχουν προϋπηρεσία μικρότερη του ενός έτους στον ίδιο εργοδότη. Γι’ αυτούς δεν αλλάζει τίποτα. Αν απολυθούν χωρίς προειδοποίηση, θα πάρουν έναν μισθό αποζημίωση, ενώ αν προειδοποιηθούν έναν μήνα πριν από την απομάκρυνσή τους, θα εισπράξουν μισό μισθό. Στο απυρόβλητο μένουν επίσης όσοι έχουν συμπληρώσει δύο ή τρία χρόνια στην ίδια δουλειά. Από αυτό το όριο και πάνω, αρχίζει το… ψαλίδι των δικαιωμάτων. Χαρακτηριστικά είναι τα ακόλουθα ρεαλιστικά παραδείγματα:
*Εργαζόμενος έχει συμπληρώσει 15 χρόνια στον ίδιο εργοδότη και εισπράττει μεικτές αποδοχές της τάξεως των 2.500 ευρώ τον μήνα. Ο εργοδότης του αποφασίζει να τον απομακρύνει. Δύο είναι τα ενδεχόμενα:
1. Η απόλυση να γίνει χωρίς προειδοποίηση, οπότε η αποζημίωση θα καταβληθεί ολόκληρη. Σε αυτή την περίπτωση, ο φορολογούμενος θα πάρει ακριβώς τα ίδια χρήματα. Ομως, θα καθυστερήσει να τα πάρει. Δικαιούται αποζημίωση 11 μισθών (περίπου 32.000 ευρώ, αν ληφθούν υπόψη τα δώρα) την οποία όμως θα πάρει σε έξι διμηνιαίες δόσεις. Αν υποτεθεί ότι η απόλυση γίνεται στο τέλος Ιουλίου, τότε ο εργαζόμενος θα πάρει το σύνολο των χρημάτων του σε δόσεις μέχρι και τον Μάιο του 2011.
2. Η απόλυση να γίνει με έγγραφη προειδοποίηση. Σε αυτή την περίπτωση, συμβαίνει το εξής: Μέχρι τώρα, ο εργοδότης, αν ακολουθούσε την οδό της προειδοποίησης, θα έπρεπε να διατηρήσει τον εργαζόμενο στη θέση του για 11 ολόκληρους μήνες πριν τον απολύσει με τη μισή αποζημίωση (δηλαδή 5,5 μισθούς αντί για 11). Με το νέο καθεστώς, υποχρεούται να τον διατηρήσει στη θέση του για 4 μήνες. Υστερα από αυτό το διάστημα ο εργαζόμενος με τα 15 χρόνια προϋπηρεσίας, αντί για 11 μισθούς θα εισπράξει 5,5 μισθούς οι οποίοι και πάλι θα καταβληθούν σε δόσεις. Το ποσό των 16.000 ευρώ ο εργαζόμενος θα το εισπράξει σε τρεις διμηνιαίες δόσεις.
*Εργαζόμενη με 28 χρόνια στον ίδιο εργοδότη χάνει τη δουλειά της. Ο τελευταίος της μισθός, διαμορφωνόταν στις 3.000 ευρώ μεικτά.
Χωρίς προειδοποίηση
Η αποζημίωσή της χωρίς προειδοποίηση φτάνει στις 84.000 ευρώ μεικτά ή στις 81.600 ευρώ καθαρά (τα 2.400 ευρώ πηγαίνουν στο φόρο) καθώς η εργαζόμενη δικαιούται το μέγιστο που προβλέπει η ελληνική νομοθεσία, δηλαδή 24 μεικτούς μισθούς προσαυξημένους με τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα. Είναι προφανές ότι ο εργοδότης που θα θελήσει να απολύσει τη συγκεκριμένη υπάλληλο θα ακολουθήσει πλέον την οδό της προειδοποίησης.
Με έγγραφη επιστολή έξι μήνες πριν από την απόλυση (και όχι 24 μήνες όπως προβλεπόταν μέχρι σήμερα) ο εργοδότης στερεί από την εργαζόμενη 12 ολόκληρους μεικτούς μισθούς, δηλαδή 42.000 ευρώ. Μάλιστα, το ποσό της τσεκουρωμένης αποζημίωσης ο εργοδότης μπορεί να το πληρώσει σε βάθος 10 ολόκληρων μηνών. Το χρονοδιάγραμμα έχει ως εξής:
*Εστω ότι η υπάλληλος ειδοποιείται ότι θα απολυθεί στο τέλος Ιουλίου.
*Η απόλυση μπορεί να γίνει στο τέλος Ιανουαρίου. Την ίδια στιγμή η υπάλληλος θα εισπράξει δύο μισθούς αποζημίωσης, δηλαδή περίπου 7.000 ευρώ καθαρά (υπενθυμίζεται ότι ο μισθός προσαυξάνεται ανάλογα με το ύψος των ετήσιων αποδοχών).
*Το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί σε πέντε διμηνιαίες δόσεις ύψους 7.000 ευρώ η καθεμία.
Πηγή: Ελευθεροτυπία

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου