Πέμπτη, 10 Μαΐου 2012

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ:ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ..ΟΙ ΚΑΤΑΘΈΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ!!!


ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 285.467.00 KBC BANK S A
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 500.000.00 MARFIN
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 500.000.00 EUROBANK
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 454.295.53 MARFIN
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΣΥΖΥΓΟΣ) ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 210. 621.03
ΕΤΕ.....

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΣΥΖΥΓΟΣ) ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 209.000.00
MARFIN
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΣΥΖΥΓΟΣ) ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 83.000.00
MARFIN
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 82.836.36 ΕΤΕ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΣΥΖΥΓΟΣ) ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 93.939.46
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΣΥΖΥΓΟΣ) ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 170.000.00
EUROBANK
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΣΥΖΥΓΟΣ) ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 214.498.20
ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 130.000.00 EUROBANK
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΣΥΖΥΓΟΣ) ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 54.000.00
MARFIN


ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΝΤΟΡΑ) ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΞΕΝΟ
ΝΟΜΙΣΜΑ 131.169.27 USD HSBC BANK
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΝΤΟΡΑ) ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 857.461.00
DEUTSCHE BANK
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΝΤΟΡΑ) ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 182.289.68
HYQOVEREINS BANK
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΝΤΟΡΑ) ΣΕ ΕΥΡΩ 549.723.30 EUROBANK
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΝΤΟΡΑ) ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ 512.720.28
USDALPHA BANK
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΝΤΟΡΑ) ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΞΕΝΟ
ΝΟΜΙΣΜΑ 89.184.96 USD ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΝΤΟΡΑ) ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 112.000.00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 112.717.36
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 237.952.43
EMPORIKI BANK
ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 85.407.99
EMPORIKI BANK
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 302.175.92 ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΣΥΖΥΓΟΣ) ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 85.306.59
Ε.Τ.Ε.
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 297.177.00 E.T.E.
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ 167.935.00
USD E.T.E.
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 140.600.00 E.T.E.


ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ 357.000.00 USD
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 263.728.00 ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΝΤΑΛΑΡΑ ΆΝΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 550.000.00 ALPHA ΒΑΝΚ
ΝΤΑΛΑΡΑ ΆΝΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 150.000.001 ALPHA ΒΑΝΚ
ΝΤΑΛΑΡΑ ΆΝΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 125.624.001 SOCIETE GENERALE
ΝΤΑΛΑΡΑ ΆΝΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 85.237.001 ALPHA ΒΑΝΚ
ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ 21.755.30
ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 1.462.840.00 ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 56.262.77 ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΧΥΤΗΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 200.000.00 ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΧΥΤΗΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 199.589.67
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΧΥΤΗΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 148.319.57 ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΧΥΤΗΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 120.000.00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΧΥΤΗΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 107.221.08
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ


ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 1.353.499.51
EUROBANK EFG
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 101.305.04
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 183.974.03
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 118.728.13 ΕΥΡΩΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 113.286.73 ΤΑΜΕΙΟ
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩ Ν & ΔΑΝΕΙΩΝ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 112.400.00 ΤΑΜΕΙΟ
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩ Ν & ΔΑΝΕΙΩΝ
ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 198.537.02
INVESTMENT BANK OF GREECE
ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 120.819.81 ΕΤΕ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ (ΆΡΗΣ) ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
187.706.25 ALPHABANK
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ (ΆΡΗΣ) ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
130.000.00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ (ΆΡΗΣ) ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
400.000.00  ΕΥΡΩ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ (ΆΡΗΣ) ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
102.613.35 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ


ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 400.000.00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 99.794.29
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΣΟΚΛΗ ΜΑΡΙΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ (ΜΑΓΙΑ) ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 370.000.00
EUROALPHA BANK
ΤΣΟΚΛΗ ΜΑΡΙΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ (ΜΑΓΙΑ) ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 300.000.00
ALPHA BANK
ΤΣΟΚΛΗ ΜΑΡΙΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ (ΜΑΓΙΑ) ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 125.000.00
EFG EUROBANK
ΤΣΟΚΛΗ ΜΑΡΙΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ (ΜΑΓΙΑ) ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 80.000.00
ALPHA BANK
ΤΣΟΚΛΗ ΜΑΡΙΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ (ΜΑΓΙΑ) ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 50.000.20 EFG
EUROBANK


ΚΟΠΠΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 300.158.00 K.B.C.
ΚΟΠΠΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 87.800.00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΚΟΠΠΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 51.060.90 ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΚΟΠΠΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ 50.000.00 USD
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 341.724.00
ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 90.000.00 ING


ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 354.010.00 ΕΤΕ
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 178.191.23 ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 176.837.00
ALPHA BANK
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 162.366.00 ΑΤΕ
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 412.747.88 EUROBANK
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 366.770.78 EFG BANK
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 125.811.29 ALFA BANK
ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 100.516.33 ΕΘΝΙΚΗ
ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 100.516.33
ΕΘΝΙΚΗ
ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
100.516.33 ΕΘΝΙΚΗ
ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 48.382.96 ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 200.000.00 ΤΡΑΠΕΖΑ
ΚΥΠΡΟΥ
ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 112.485.09 ΤΡΑΠΕΖΑ
ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 1.209.306.00
ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 55.000.00 ΤΡΑΠΕΖΑ
ΚΥΠΡΟΥ
ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 51.757.44 ΤΡΑΠΕΖΑ
ΚΥΠΡΟΥ


ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ 1.014.221.00
USDCITYBANK
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 620.732.62 CITYBANK
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΒΑΪΤΣΗΣ (ΒΑΗΣ) ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 195.580.00 ΕΤΕ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΒΑΪΤΣΗΣ (ΒΑΗΣ) ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 1.000.000.00
MILLENIUM
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 667.000.00
ΕΥΡΩΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 153.000.00
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 267.085.00 ING BANK
(BRUSSELS)
ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 112.886.00
MARFIN BANK
ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 93.683.46 ΑLPHA BANK
ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 49.214.00
ΑLPHA BANK
ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 253.862.14 EUROBANK
ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 329.466.79 ΕUROMARFIN
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 265.776.19 ΕΘΝΙΚΗ
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 100.000.00 ΕΘΝΙΚΗ
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 55.180.00 ALPHA


ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 260.125.00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 85.599.45 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 62.611.44 EUROBANK
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΈΛΣΑ) ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 250.000.00
ALPHA
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΈΛΣΑ) ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 150.000.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 240.600.00 ΤΑΜΕΙΟ
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩ Ν ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ
ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 136.500.00 ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 240.000.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ
171.000.00 USD ΕΘΝΙΚΗ
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 75.000.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 230.000.00 Ε.Τ.Ε.
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 193.382.00 Ε.Τ.Ε.


ΚΡΑΤΣΑ ΡΟΔΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 220.000.00 BNP PARIS BAS FORTIS
ΚΡΑΤΣΑ ΡΟΔΗ ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 160.000.00 ΕΘΝΙΚΗ
ΚΡΑΤΣΑ ΡΟΔΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 122.200.00 ΕΘΝΙΚΗ
ΚΡΑΤΣΑ ΡΟΔΗ ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 120.000.00 BNP PARIS BAS
FORTIS
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 213.356.00
ALPHA BANK
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 120.072.00
EUROBANK
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 80.695.75 HSBC
ΡΑΠΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΣΥΛΒΑΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 204.703.41 ING
ΡΑΠΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΣΥΛΒΑΝΑ ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
60.000.00 ΕΘΝΙΚΗ
ΡΑΠΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΣΥΛΒΑΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 54.025.06
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 201.283.87 MILLENIUM
BANK
ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 52.147.93 ΕΘΝΙΚΗ
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 190.000.00 MARFIN
ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 165.000.00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ


ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 185.000.00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 60.000.00
EUROBANK
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
55.000.00 EUROBANK
ΑΛΕΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 180.000.00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΛΕΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 150.000.00
MARFIN BANK
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 180.000.00 ΕΓΝΑΤΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 60.000.00
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 102.300.00 ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 174.589.00 DEUTSCHE
BANK
ΣΑΛΑΒΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ 173.686.26
GBP EUROBANK
ΣΑΛΑΒΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 81.366.90 EUROBANK
ΣΑΛΑΒΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 65.597.50 ING BANK
ΣΑΛΑΒΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 61.998.41
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΑΛΑΒΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 57.137.70
ΕΘΝΙΚΗ


ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 165.093.75 ΕΤΕ
ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 58.401.07 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 160.000.00 ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 90.000.00 ΕΤΕ
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 70.000.00 ΕΤΕ
ΠΟΥΠΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 154.815.00 ING
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
ΠΟΥΠΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 65.000.00 ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 150.000.00 ΕΤΕ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 100.000.00 ΕΤΕ
ΚΑΝΤΕΡΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 149.380.22 ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΚΑΝΤΕΡΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 111.933.69 EFG EUROBANK
ΖΩΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 142.000.00 Ε.Τ.Ε.
ΖΩΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 109.060.00 MARFIN ΕΓΝ.
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 140.000.00 ΕΤΕ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 70.000.00 ING –
FIDELITE
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
59.703.75 Ε.Τ.Ε


ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 135.014.70 ΤΡΑΠΕΖΑ
ΚΥΠΡΟΥ
ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 50.000.00 MILLENIUM BANK
ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 124.963.62
Ε.Τ.Ε.
ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 70.000.00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 57.664.00
Ε.Τ.Ε.
ΔΡΟΥΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 124.168.00
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΔΡΟΥΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 93.602.00 EUROBANK
ΝΤΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 122.407.42 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΝΤΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 69.650.00 EUROBANK
ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 117.017.76 EFG
EUROBANK
ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 62.719.87 ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 60.051.45 ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 115.000.00
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 80.000.00 ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ


ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 112.198.45 ETE (ΚΟΙΝΟΣ)
ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 91.422.98 ALPHA BANK
(ΚΟΙΝΟΣ)
ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 108.510.071 ALPHA
ΒΑΝΚ
ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 77.126.121 ΕΤΕ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 105.000.00 ING BANK
ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 62.000.00 ΑLPHA BANK
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 53.000.00 EΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΛΕΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ
105.000.00 USD EΘΝΙΚΗ
ΠΛΕΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 81.884.00 ALPHA
ΤΣΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 102.735.00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΣΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 101.534.00 ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΣΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 55.088.00 ΕΘΝΙΚΗ
ΓΙΚΟΝΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 100.000.00 ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΓΙΚΟΝΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 53.083.94 ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ


ΚΙΛΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 100.000.00 ΤΑΧ/ΚΟ
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
ΚΙΛΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 100.000.00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΙΛΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 80.000.00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 93.428.28 ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 75.458.46
ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 93.000.00 ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 93.000.00
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 81.500.00 ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΠΑΥΛΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
92.429.20 ALPHA
ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 67.677.42
EUROBANK
ΣΑΑΤΣΟΓΛΟΥ-ΠΑΛΙΑΔΕΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 90.000.00
ING BRUSSELS
ΣΑΑΤΣΟΓΛΟΥ-ΠΑΛΙΑΔΕΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 87.275.62
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΣΑΑΤΣΟΓΛΟΥ-ΠΑΛΙΑΔΕΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
499.29.44 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ


ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 86.000.00 ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 86.000.00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 83.500.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 83.000.00 ΕΘΝΙΚΗ
ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 51.000.00
MARFIN
ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 85.739.85 ETE
ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 49.987.72 ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 84.835.65 ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 48.500.00
ΕΥΡΩEUROBANK
ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 84.300.00
E.T.E.
ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 65.365.62
ALPHA BANK
ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 82.500.00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 75.300.00
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ


ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ-ΧΟΝΔΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
77.647.76 PROBANK
ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ-ΧΟΝΔΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ
70.700.00 ΛΙΡΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ BOUTTS
ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ-ΧΟΝΔΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
60.000.00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 74.313.57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 73.700.58 ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 68.512.89 ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 51.158.43 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ 48.061.22 USD
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΖΩΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 65.000.00 ΑΤΕ
ΖΩΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 56.000.00 ΕΤΕ
ΖΩΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 48.200.00 ΕΤΕ
ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 64.523.49 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 54.437.00
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ 'ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 66.518.78 ALPHA BANK
ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ 'ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 50.537.85 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ


ΜΠΕΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 65.301.37 ΕΘΝΙΚΗ
ΜΠΕΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 65.222.02 ΕΘΝΙΚΗ
ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 62.523.84 ATTICA BANK
ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 61.027.85 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 60.500.00 ΕΥΡΩΕΘΝΙΚΗ
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 60.500.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΕΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 50.000.00 EUROΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΤΡΕΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 50.000.00
EUROΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 51.000.00 MARFIN
BANK
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 50.000.00 ALPHA BANK
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 48.000.00  ΤΡΑΠΕΖΑ
ΚΥΠΡΟΥ
ΒΛΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 58.426.86 ΤΡ. ΚΥΠΡΟΥ
ΒΛΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 56.738.96 ΤΡ. ΚΥΠΡΟΥ
ΓΕΝΗΜΑΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ
53.527.53 USD MARATHON BANK
ΓΕNΗΜΑΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 61.578.89 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ


ΡΕΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 203.165.98 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 244.000.00 EUROBANK
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 317.967.33 ΕΥΡΩ ALPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 235.000.00 ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 684.000.00 ΕUROΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΡΟΒΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΝΤΙΝΟΣ) ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 225.300.00
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡ.
ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 215.869.31 ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΒΡΕΤΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 250.972.13 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΝΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ  ΕΥΡΩ 250.000.00
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΗ) ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
359.000.00 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 462.000.00
EUROΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ (ΒΕΡΑ) ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 100.000.00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΜΑΓΚΟΥΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 87.997.38 ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΜΟΣΙΑΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 171.444.14 EUROBANK EFG
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 170.000.00 ETE
ΜΙΧΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 166.000.00 ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 160.040.271 ING SA
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 160.000.00
ΕΘΝΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣ
ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 158.888.94 ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ


ΦΑΡΜΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 153.124.82 ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 151.500.00 ASPIS BANK
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 280.000.00 EΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΚΟΥΤΜΕΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 300.000.00 ΕΘΝΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΌΛΓΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 127.883.80 ΕΤΕ
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 149.041.95 ΕΤΕ ΒΟΥΛΗΣ
ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΄ΕΚΤΟΡΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 147.419.00 ΕΘΝΙΚΗ
ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 145.000.00 ΜΕΤΡΗΤΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 143.202.00
PRO BANK
ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 150.000.00 ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 120.333.22 ΕΤΕ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ
ΕΥΡΩ 120.000.00 EUROBANK
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΆΔΩΝΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 120.000.00
ALPHA BANK
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
117.640.00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΈΞΑΡΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 113.840.001 ΕΤΕ
ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 105.511.28
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
123.000.00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 107.000.00 BNP
PARIBAS (ΒΕΛΓΙΟ)
ΑΡΓΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 100.828.00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΩ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 86.217.28 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ


ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 83.450.57 ΕΤΕ
ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 80.000.00
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΜΠΑΤΖΕΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 80.000.00 KBG ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 75.000.00 EUROBANK
EFG
ΤΖΑΒΕΛΑ ΦΕΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 75.000.00 EUROBANK
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 74.794.91
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 71.723.00 ΕΥΡΩΕΤΕ
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 70.751.08 ΕΤΕ
ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 70.000.00 ΕΘΝΙΚΗ
ΤΟΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 70.000.001 ALPHA
ΒΑΝΚ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 69.600.00 KBG BANK
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
ΔΗΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 68.944.70 ΕΘΝΙΚΗ
ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 65.185.89 ΑΤΕ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
65.001.58 ΑΤΕ
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 65.000.00 ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΚΑΝΕΛΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 65.000.00 ΕUROBANK
ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 65.000.00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΚΑΪΛΗ ΕΥΔΟΞΙΑ (ΕΥΑ) ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 62.998.03 ΕΘΝΙΚΗ
ΚΑΤΡΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 62.210.78 ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 60.955.58
MILLENIUM


ΓΑΛΗΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 60.000.00 ΕΤΕ
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 60.000.00 ING
ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 59.245.00 ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 58.902.001  ΕΤΕ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ - ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 58.899.85 ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ \
ΠΑΝΑΡΙΤΗ ΕΛΕΝΗ (ΈΛΕΝΑ) ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ 58.000.00
USD ALPHA BANK
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 56.111.581 ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 56.030.57 EFG EUROBANK
ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 55.000.00 ΕΘΝΙΚΗ
ΠΟΔΗΜΑΤΑ ΆΝΝΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 55.000.00 ING
ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 54.837.34 ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΘΕΟΧΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 53.901.55 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 52.361.45 CITI BANK
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 52.094.78
MILLENIUM BANK
ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 52.000.00 ALPHA BANK
ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 51.835.96
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 51.757.96 FIRST
BUSINESS BANK
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 51.435.49 Ε.Τ.Ε.
ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 51.000.00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΕ


ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 50.466.00
EUROBANK
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 50.247.64 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΝΑΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 50.000.00 MILENNIUM
ΙΑΤΡΙΔΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ (ΜΙΚΑ) ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 50.000.00 ΤΡΑΠΕΖΑ
ΚΥΠΡΟΥ
ΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 49.924.90 ETE
ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 49.000.00
ΕΤΕ
http://www.greekamericannewsagency.com/GANA2/20%2004%202012%20katatheseis%20Vouleytwn%20NTOKOUMENTO1%20-%20Copy.pdf


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου