Πέμπτη, 10 Φεβρουαρίου 2011

Τα 36 επιδόματα που κόβονται στο δημόσιο....

ΕΜΕΙΣ ΠΟΤΕ ΘΑ ΤΟΥΣ ΚΟΨΟΥΜΕ ΤΟΝ ΒΗΧΑ;;;;


Αμεση εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου, μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2011, που θα φέρει μείωση έως και 30% σε περίπου 30.000...υπαλλήλους που αποτελούν τα υψηλότερα μισθολογικά κλιμάκια του Δημοσίου και αυξήσεις από 10% έως 15% σε «αδικημένους» μισθολογικά δημοσίους υπαλλήλους, «κλείδωσε» στη συνάντηση που είχε ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης με τους εκπροσώπους της τρόικας.


Ταυτόχρονα ο κ. Ραγκούσης υπεραμύνθηκε της διατήρησης της αναλογίας ένας προς πέντε μεταξύ των προσλήψεων και των αποχωρήσεων στο Δημόσιο και δήλωσε ότι ..

δεν υπάρχει ενδεχόμενο να διευρυνθεί, όπως επίσης διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξει μείωση της μισθολογικής δαπάνης με το νέο μισθολόγιο και ότι η περιστολή των δαπανών θα επιτευχθεί με τη μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων.

Ο κ. Ραγκούσης επανέλαβε για μία ακόμα φορά στους εκπροσώπους της τρόικας την πλήρη βεβαιότητά του ότι μέχρι το τέλος του 2013 οι δημόσιοι υπάλληλοι θα μειωθούν κατά 200.000 ακόμα και με μια μικρή κάμψη των αποχωρήσεων τα επόμενα χρόνια.


Χωρίς επιπτώσεις;Στη συνολική μείωση συνυπολογίζεται και η μείωση ..

.25.000 θέσεων ευθύνης λόγω της εφαρμογής του «Καλλικράτη», αλλά και η μείωση 100.000 υπαλλήλων σε διάφορες υπηρεσίες που σήμερα εργάζονται ως σταζιέρ ή συμβασιούχοι. Ο υπουργός Εσωτερικών υποσχέθηκε επίσης ότι θα διασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών, ενώ υπολογίζοντας το μισθολογικό κόστος υπογράμμισε ότι, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου, οι αποχωρήσεις 10.000 υπαλλήλων ισοδυναμούν με μείωση του μισθολογικού κόστους κατά περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ πράγμα που σημαίνει ότι η αποχώρηση το 2010 53.335 υπαλλήλων θα οδηγήσει μέσα στο 2011 σε εξοικονόμηση 500 εκατομμυρίων ευρώ.

Με την εφαρμογή του «Καλλικράτη» αναμένεται επίσης μια εξοικονόμηση της τάξης των 500 εκατομμυρίων ευρώ για το 2011 με τη μείωση 6.000 νομικών προσώπων σε 2.000 και τη μείωση του αριθμού των μελών των διοικητικών συμβουλίων των δημοτικών επιχειρήσεων από 60.000 σε 20.000. Η μείωση του κόστους αναμένεται να ανέλθει μέχρι το 2013 σε 1,5 δισ. ευρώ. Με την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου που θα γίνει άμεσα και χωρίς να υπάρξει μεταβατική περίοδος, όπως ζητεί η ΑΔΕΔΥ, θα μπει άγριο «μαχαίρι» στα 40 και πλέον επιδόματα που υπάρχουν στο Δημόσιο για 26 κατηγορίες υπαλλήλων. Οι αμοιβές των υπαλλήλων για τη συμμετοχή τους σε επιτροπές θα περικοπούν κατ' αρχάς και στη συνέχεια θα εξορθολογιστούν και θα αποδίδονται σε όσους πραγματικά μετέχουν σε επιτροπές που έχουν ένα συγκεκριμένο έργο.

Στόχος είναι η εξοικονόμηση 350 εκατ. ευρώ ετησίως και συνολικά ενός δισ. ευρώ την επόμενη τριετία. Με την κατάργηση δε διαφόρων ειδικών και κλαδικών επιδομάτων, τα οποία χορηγούνται μέσω «κρυφών» λογαριασμών, εκτός κρατικού προϋπολογισμού, σε περίπου 160.000 υπαλλήλους, εκτιμάται ότι θα εξοικονομηθούν περίπου 460 εκατ. ευρώ ετησίως. Τα δεκάδες επιλεκτικά επιδόματα κοστίζουν 5,2 δισ. ευρώ, όταν η δαπάνη για τους μισθούς όλων των υπαλλήλων είναι 12,1 δισ. ευρώ.


Επιδόματα που καταργούνται:-Επίδομα βιβλιοθήκης (δικαστικοί, γιατροί, καθηγητές πανεπιστημίων)
-Δικαίωμα ελέγχου αποθήκευσης καυσίμων
-Δικαίωμα βεβαίωσης είσπραξης εσόδων υπέρ τρίτων
-Δικαίωμα εκτέλεσης τελωνειακών εργασιών
-Επίδομα γεωλόγων, γεωτεχνικών
-Δικαίωμα εκτέλεσης χημικών εργασιών
-Αποφοίτων Σχολής Δημόσιας Διοίκησης
-Προεδρίας Δημοκρατίας
-Τεχνολογικής έρευνας
-Νοσοκομειακό και τροφής
-Έγκαιρης προσέλευσης
-Μεταφοράς φακέλου
-Υπολογιστή
-Ταχύτερης διεκπεραίωσης
-Εξομάλυνσης
-Αντιστάθμισης διαχειριστικών λαθών
-Προσωπικής διαφοράς
-Ειδικής απασχόλησης
-Ληξιαρχείου
-Υπηρέτησης σε διαχειριστική αρχή
-Διδακτικής προετοιμασίας
-Συμμετοχής σε επιτροπή
-Υπηρεσία Αλλοδαπών
-Κίνησης υπαλλήλων(ΟΤΑ)
-Κίνητρο απόδοσης ειδικών λογαριασμών
-Επίδομα σωφρονιστικών υπαλλήλων
-Επίδομα Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού
-Υπαλλήλων Πολιτικής Αεροπορίας
-Ελεγκτών Πολιτικής Αεροπορίας
-Επίδομα εξεταστών και βοηθών εξεταστών
-Επίδομα μηχανικών
-Εξωδιδακτικής απασχόλησης(εκπαιδευτικοί)
-Ειδική αμοιβή διοικητικών υπουργείου Παιδείας
-Ειδικό επίδομα υπαλλήλων υπουργείου Εσωτερικών
-Ειδικό επίδομα υπαλλήλων υπουργείου Εξωτερικών

Τρία καυτά σημεία ελέγχου

Οι αβεβαιότητες των ελεγκτών επικεντρώνονται σε 3 σημεία:

1. Στις δαπάνες του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Ζήτησαν να "σφίξει" το σύστημα έναντι των φορέων που δεν δίνουν στοιχεία. Όσοι, λοιπόν, δεν στείλουν στοιχεία μέχρι τις 20 του μήνα αντιμετωπίζουν μείωση αποδοχών και πάυση εκυαμίευσης κονδυλίων από τον προϋπολογισμό.

2. Στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, δεδομένου του υψηλού στόχου άντλησης εσόδων 1,5 δισ. ευρώ ετησίως. Το φορολογικό, πάντως, πήρε παράταση και πάει την ερχόμενη εβδομάδα στο υπουργικό.

3. Στην επισκευή των ιδιωτικοποιήσεων , καθώς η Ειδική Γραμματεία ΔΕΚΟ προκήρυξε μόνο το έργο αναζήτησης χρηματο-οικονομικών συμβουλών! Οπότε τίθεται υπό αμφισβήτηση και το 1 δισ. ευρώ που αναμένουν φέτος.

Δύο και δύο

Τα επιδόματα που θα διατηρηθούν θα είναι βασικά δύο για όλους τους υπαλλήλους και κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις θα αποδίδονται σε ορισμένους υπαλλήλους άλλα δύο επιδόματα. Δηλαδή διατηρούνται το οικογενειακό επίδομα και το επίδομα θέσης για όλους ανεξαιρέτως τους υπαλλήλους. Ταυτόχρονα θα αναγνωρίζεται επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας για ορισμένες κατηγορίες υπαλλήλων που εργάζονται κάτω από πραγματικά ειδικές συνθήκες. Τέλος, το κίνητρο απόδοσης που υπάρχει και σήμερα θα μετατραπεί σε πριμ παραγωγικότητας που θα καταβάλλεται ύστερα από αξιολόγηση σε ορισμένους μόνον υπαλλήλους, που θα παρουσιάζουν υψηλή παραγωγικότητα.

Η εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου θα γίνει για όλους τους υπαλλήλους παλαιούς και νεοεισερχόμενους, και στόχος της κυβέρνησης είναι η εξάλειψη των διαφορών και των ανισοτήτων για υπαλλήλους που έχουν τα ίδια προσόντα με την ίδια προϋπηρεσία και απλώς εργάζονται σε διαφορετικές υπηρεσίες του Δημοσίου, π.χ. υπουργείο Οικονομικών με υπουργείο Δικαιοσύνης ή Εθνικής Αμυνας. Στο υπουργείο Οικονομικών, υπάλληλος με πανεπιστημιακή εκπαίδευση και 17 χρόνια προϋπηρεσίας έχει σύνολο αποδοχών 3.194 ευρώ από τις οποίες τα 1.849 (ποσοστό 57%) αφορούν επιδόματα. Σύμφωνα με στοιχεία της ΑΔΕΔΥ, το 80% των υπαλλήλων αμείβεται με μισθούς από 1.000 έως 1.500 ευρώ, ενώ μόλις 30.000 υπάλληλοι ανήκουν στα υψηλότερα μισθολογικά κλιμάκια του Δημοσίου.

Πηγή: enet.gr

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου