Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2010

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ : Στο στόχαστρο η Ελλάδα

Οι κρατικές ενισχύσεις προς την Ενωμένη Κλωστοϋφαντουργία, τράβηξαν την προσοχή της ΕΕ, η οποία ανακοίνωσε ότι θα κινήσει διαδικασίες έρευνας. Αιτήματα παροχής πληροφοριών προς τις ελληνικές αρχές


Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι κρατικές ενισχύσεις της Ενωμένης Κλωστοϋφαντουργίας καθώς όπως ανακοίνωσε σήμερα η ΕΕ κινεί διαδικασία διεξοδικής έρευνας προκειμένου να διαπιστώσει εάν τα μέτρα που ελήφθησαν από την Ελλάδα την περίοδο 2007-2010 υπέρ της επιχείρησης , η οποία αντιμετωπίζει οικονομικές δυσχέρειες, είναι σύμφωνα με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ.Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Ενωμένη Κλωστοϋφαντουργία ενδέχεται να έχει λάβει κατ' επανάληψη ενισχύσεις τουλάχιστον από το 2007, κατά παράβαση των κατευθυντήριων γραμμών διάσωσης και αναδιάρθρωσης.

Έτσι, η Επιτροπή σκοπεύει να ερευνήσει εάν ορισμένα από τα μέτρα είχαν ως αποτέλεσμα να δοθούν αδικαιολόγητα πλεονεκτήματα σε ορισμένες από τις πιστώτριες τράπεζες της εταιρείας.

"Οι κυβερνήσεις έχουν το δικαίωμα να βοηθούν επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα με την προϋπόθεση ότι τηρούν τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ. Με τους κανόνες αυτούς εξασφαλίζεται ότι δεν προκαλείται αδικαιολόγητη στρέβλωση του ανταγωνισμού", σχολίασε σχετικά με την απόφαση ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής και αρμόδιος για την πολιτική ανταγωνισμού επίτροπος Χοακίν Αλμούνια.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η συγκεκριμένη επιχείρηση αντιμετωπίζει προβλήματα τουλάχιστον από το 2004, ενώ από το 2008, έχουν παύσει το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων και η χρηματοδότησή της από τον βασικό της μέτοχο και τις πιστώτριες τράπεζές της.

Μετά από δημοσιεύματα στον Τύπο, η Επιτροπή απηύθυνε διάφορα αιτήματα παροχής πληροφοριών προς τις ελληνικές αρχές προκειμένου να διευκρινιστεί εάν η εταιρεία είχε λάβει κρατικές ενισχύσεις. Οι διαθέσιμες πληροφορίες φαίνεται να υποδηλώνουν ότι η Ενωμένη Κλωστοϋφαντουργία αποτέλεσε αντικείμενο επανειλημμένων κρατικών παρεμβάσεων από το 2007.

Επιπλέον, ενδέχεται οι πιστώτριες τράπεζες της Ενωμένης Κλωστοϋφαντουργίας να επωφελήθηκαν από κρατικές εγγυήσεις που χορηγήθηκαν στην εταιρεία, δεδομένου ότι οι εγγυήσεις κάλυπταν υφιστάμενα δάνεια. Οι συγκεκριμένες εγγυήσεις ενδέχεται να έχουν χορηγήσει αδικαιολόγητο πλεονέκτημα στις τράπεζες αυτές.

Με βάση την κοινοτική νομοθεσία, μια προβληματική επιχείρηση μπορεί να λάβει κρατικές ενισχύσεις υπό ορισμένες αυστηρές προϋποθέσεις που καθορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές του 2004 για τις ενισχύσεις διάσωσης και αναδιάρθρωσης της ΕΕ.

Ειδικότερα, δεδομένου ότι οι ενισχύσεις διάσωσης και αναδιάρθρωσης είναι μια από τις πλέον στρεβλωτικές μορφές ενισχύσεων, μια προβληματική επιχείρηση μπορεί να διασωθεί από το κράτος μόνο μία φορά στα 10 χρόνια. Αυτή είναι η λεγόμενη αρχή της "εφάπαξ" ενίσχυσης, τονίζει η Επιτροπή, εκφράζοντας παράλληλα τις αμφιβολίες της για το αν τα υπό εξέταση μέτρα είναι σύμφωνα με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ, και ιδίως με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις διάσωσης και αναδιάρθρωσης της ΕΕ.

Μάλιστα, η Επιτροπή θεωρεί ότι ενδέχεται να μην έχει τηρηθεί η αρχή της "εφάπαξ" ενίσχυσης στην περίπτωση της Ενωμένης Κλωστοϋφαντουργίας.

 
 
news247.gr

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου